Interloods

Wie is er aansprakelijk bij de bouw van een loods?

Volgens de wet is de aannemer tot tien jaar na de oplevering aansprakelijk voor ernstige gebreken. Kleine werken of herstellingen vallen hier dus niet onder.

Onder ernstige gebreken verstaat de wet dat de fundamentele stabiliteit van het gebouw, of één van de hoofdelementen, in het gevaar komt. Denk aan de aangetaste fundering van het gebouw. Maar ook water dat via het dak binnensijpelt. Kortom: de aannemer is tien jaar aansprakelijk voor alle gebreken waar grote bouwwerken en renovaties aan te pas komen.