Interloots

Asbestplaten verwijderen en vervangen

Dat asbest enorm schadelijk is voor de gezondheid weet u al. Toch zit er nog heel wat asbest in onze daken die bedekt zijn met oude Eternitgolfplaten. Maar asbest zit ook vaak in oudere gevelbekleding. Interloods wil graag een steentje bijdragen tot een gezondere leef- en werkomgeving. Daarom bouwden we door de jaren heen de nodigde expertise uit om asbestplaten te verwijderen en te vervangen.

Wetgeving asbest verwijderen

Asbestplaten bestaan uit kleine vezels die een ernstige vorm van longkanker en stoflong veroorzaken. Asbest vormt daarom een gevaar voor de volksgezondheid. Gelukkig is het gebruik al jaren verboden. En tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Dat wil zeggen dat er geen risicovol asbest in de Vlaamse gebouwen meer te vinden mag zijn.

Vooral bij werken aan asbestplaten is de kans op blootstelling groot. Daarom is het nu al verboden om:

  • herstellingen uit te voeren aan bestaande asbestplaten
  • asbestplaten opnieuw te gebruiken bij werken
  • constructies, zoals zonnepanelen, op of over asbestplaten te plaatsen
  • een asbestdak of -gevel te reinigen of ontmossen

U mag zelf asbest verwijderen als u de platen niet hoeft te breken, vouwen of scheuren. Want dan komen de vezels vrij. Voor een groot werk zoals een dak of gevel van uw bedrijfsgebouw is dat natuurlijk onbegonnen werk. Dat laat u het best over aan onze experten. Zij verwijderen uw asbestplaten op een veilige manier.

Wetgeving asbest verwijderen

Maar wacht niet tot u uw asbestdak of -gevel moet vervangen uit noodzaak. Of omdat het moet. Want kiest u voor asbestsanering? Dan kiest u voor een veilige omgeving voor uw medewerkers. En de omwonenden. Want ook bij schade of brand komen er asbestvezels vrij.

Interloods expert in asbestsanering

We verwijderen asbestplaten en vervangen ze door onze dak- of gevelbekleding. Van golfplaten tot hoogwaardige sandwichpanelen. Een veilig alternatief, geproduceerd op onze eigen productiesite in Wijnegem. De garantie voor een korte levertermijn.

Veiligheid is onze prioriteit. Interloods is dan ook al jaren in het bezit van een VCA-certificaat. Bovendien kennen onze medewerkers hun vak door en door. Ze leveren dan ook altijd kwaliteitswerk af.

Tijdens het hele project staan wij aan uw zijde. We bekijken samen met u de opties, voeren de werken in eigen beheer uit en begeleiden u bij de aanvraag voor uw premie of subsidie voor asbestsanering.

Uw contactgegevens

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Bedrijf
Postcode *
Telefoonnummer *

Een concreet project?

Toepassing
Gewenste oplevering

Extra vragen?

Bericht
Bijvoorbeeld: bijkomende info, opmerkingen,...
Van waar kent u ons? *

Get in touch