Interloods

Een antwoord op al je vragen

Uiteraard wil je je goed informeren voordat je je gebouw laat renoveren. Daarom verzamelden wij voor jou de meest gestelde vragen met antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op.

Vind het antwoord op al u vragen

FAQ

Volgens de wet is de aannemer tot tien jaar na de oplevering aansprakelijk voor ernstige gebreken. Kleine werken of herstellingen vallen hier dus niet onder.

Onder ernstige gebreken verstaat de wet dat de fundamentele stabiliteit van het gebouw, of één van de hoofdelementen, in het gevaar komt. Denk aan de aangetaste fundering van het gebouw. Maar ook water dat via het dak binnensijpelt. Kortom: de aannemer is tien jaar aansprakelijk voor alle gebreken waar grote bouwwerken en renovaties aan te pas komen.

Staal is een licht maar robuust materiaal. Ondanks het lage gewicht heeft het een groot draagvermogen.

Maar de grootste troef is de snelle plaatsing. Want de afgewerkte panelen zijn eenvoudig te installeren. Doordat de bouw minder ingewikkeld is en sneller verloopt, is het ook een goedkopere oplossing.

Uiteraard. Snel en eenvoudig zelfs. U hoeft alleen een gat te boren in de stalen bovenlaag en een klem te bevestigen waarop u de rails monteert.

Wilt u een niet-verwarmd gebouw met een asbestdak renoveren? Dan biedt Fluvius u een premie van 12 euro per m², met een begrenzing van 50 procent van de totale investeringskost. De enige voorwaarde is dat u 10 procent van de oppervlakte van het vernieuwde dak voorziet van zonnepanelen.

Om bedrijven te stimuleren om asbest zo snel mogelijk te verwijderen, bieden de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius asbestpremies aan. Een overzicht:

1. Asbestpremie Fluvius
Als u uw dak of zoldervloer isoleert, ontvangt u een premie van 8 euro per m². Die premie verdubbelt als u tijdens de werken asbesthoudende materialen laat verwijderen. U krijgt dan 16 euro per m².
Als u de buitenmuur van uw gebouw isoleert, ontvangt u 30 euro per m². Laat u ook een asbestsanering uitvoeren van de buitengevel? Dan komt er 8 euro per m² bij. U krijgt dus 38 euro per m².

Voorwaarden asbestpremie Fluvius:

  • U moet de asbestsanering door een erkende aannemer laten uitvoeren.
  • De premie geldt alleen voor asbest in (onder)dak- en gevelbekleding. Voor asbestverwijdering in andere delen van het gebouw, denk aan buizen en schoorsteenkanalen, krijgt u geen extra premie.
  • Op de factuur moet de datum, kostprijs, totale oppervlakte en het gewicht per materiaaltype vermeld staan.
  • Tussen de werken, isolering en asbestsanering mag er maximaal één jaar zitten.

2. Asbestpremie OVAM
Ook OVAM heeft een jaarlijks budget beschikbaar waarmee het eigenaren van gebouwen wil stimuleren om asbest te verwijderen. Zo biedt het Vlaamse scholen een tussenkomst van 50 procent in de asbestsaneringskosten. Of bij de kosten voor het verminderen van de risico’s in afwachting van de asbestsanering.

Het voorziet ook subsidies voor lokale besturen die inzetten op asbestafbouwende projecten. Als u deelneemt aan zo’n project geniet u mee van deze subsidies. Als u wilt weten met welke projecten uw gemeente bezig is, vul dan uw postcode of gemeente in op de website van OVAM.

3. Asbestpremie VLIF
In de daken van oudere land- en tuinbouwbedrijven zit vaak nog asbest. Dit gaat dan meestal om grote oppervlakten. Daarom biedt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteuning bij renovatiewerken. Waarbij het 30 procent van de nieuwe dakbedekking voor zich neemt. De afbraakwerken en afvalverwijdering zijn niet in de premie inbegrepen.

Eigenlijk kunt u er bijna zeker van zijn dat alle golfplaten van voor 2001 asbest bevatten. Vaak hebben ze aan de achterzijde een wafel- of honingraatstructuur. Al is dat niet altijd zichtbaar. Ook een meerlagige structuur of uitstekende asbestvezelbundels zijn een indicatie.

Sowieso haalt u er het best een expert bij als u twijfelt. Want beschadigde asbestplaten zijn erg gevaarlijk voor uw gezondheid.

Op sommige platen ziet u de vermelding NT (New Technology). Bij deze werden asbestvezels vervangen door synthetische vezels. Toch moet u deze platen bij afbraak apart houden en afvoeren.

Asbest is een bepaald type vezel die lange tijd in verschillende soorten dak- en gevelbekleding werd gebruikt. Ondertussen weet men dat de losse vezels bij inademing een ernstige vorm van long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. Ook stoflong kan een gevolg zijn. Zolang uw asbestbekleding in prima staat is, en er dus geen vezels loskomen, is het ongevaarlijk.

Zolang u het bestaande bouwvolume niet overschrijdt, heeft u geen vergunning nodig. Deze regel geldt voor alle soorten gebouwen. Als u een structurele verandering wilt uitvoeren aan uw gebouw, dan moet u wel een bouwvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld bij een uitbreiding.

Zeker. Er zijn twee manieren om uw loods te isoleren:

  1. We plaatsen een dunne, meerlagige isolatielaag die warmte reflecteert (Alkreflex). Deze basisisolatie voorkomt vooral condens.
  2. Wanneer u uw loods regelmatig verwarmt, dan brengen we twee bekledingsplaten aan met daartussen ruimte voor glaswol.

Nee, dat laten we over aan andere specialisten. Zodat wij ons kunnen focussen op waar we goed in zijn: uw loods leveren en plaatsen.

Voor de plaatsing van een loods hebt u in principe een officiële bouwtoelating nodig. Al is er een verschil wanneer u een loods koopt en dus permanent plaatst, of huurt voor een bepaalde periode. Zo wordt er bij een huurproject vaak gewerkt met een tijdelijke vergunning, die u aanvraagt via een eenvoudige procedure.

Bovendien hangt het van uw gemeente of stad af of u een bouwvergunning moet aanvragen. Want soms is een melding voldoende. Daarom raden wij u aan altijd eerst bij uw gemeente of stad na te gaan wat de geldende voorwaarden zijn.

Normaal gezien wel. Het terrein moet wel vlak zijn, dat is het belangrijkste. Gras, steenpuin, asfalt, klinkers, betonnen vloerplaten … zijn allemaal geschikt als ondergrond.