Interloods

Kom ik in aanmerking voor een premie om asbesthoudende platen te verwijderen?

Om bedrijven te stimuleren om asbest zo snel mogelijk te verwijderen, bieden de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius asbestpremies aan. Een overzicht:

1. Asbestpremie Fluvius
Als u uw dak of zoldervloer isoleert, ontvangt u een premie van 8 euro per m². Die premie verdubbelt als u tijdens de werken asbesthoudende materialen laat verwijderen. U krijgt dan 16 euro per m².
Als u de buitenmuur van uw gebouw isoleert, ontvangt u 30 euro per m². Laat u ook een asbestsanering uitvoeren van de buitengevel? Dan komt er 8 euro per m² bij. U krijgt dus 38 euro per m².

Voorwaarden asbestpremie Fluvius:

  • U moet de asbestsanering door een erkende aannemer laten uitvoeren.
  • De premie geldt alleen voor asbest in (onder)dak- en gevelbekleding. Voor asbestverwijdering in andere delen van het gebouw, denk aan buizen en schoorsteenkanalen, krijgt u geen extra premie.
  • Op de factuur moet de datum, kostprijs, totale oppervlakte en het gewicht per materiaaltype vermeld staan.
  • Tussen de werken, isolering en asbestsanering mag er maximaal één jaar zitten.

2. Asbestpremie OVAM
Ook OVAM heeft een jaarlijks budget beschikbaar waarmee het eigenaren van gebouwen wil stimuleren om asbest te verwijderen. Zo biedt het Vlaamse scholen een tussenkomst van 50 procent in de asbestsaneringskosten. Of bij de kosten voor het verminderen van de risico’s in afwachting van de asbestsanering.

Het voorziet ook subsidies voor lokale besturen die inzetten op asbestafbouwende projecten. Als u deelneemt aan zo’n project geniet u mee van deze subsidies. Als u wilt weten met welke projecten uw gemeente bezig is, vul dan uw postcode of gemeente in op de website van OVAM.

3. Asbestpremie VLIF
In de daken van oudere land- en tuinbouwbedrijven zit vaak nog asbest. Dit gaat dan meestal om grote oppervlakten. Daarom biedt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteuning bij renovatiewerken. Waarbij het 30 procent van de nieuwe dakbedekking voor zich neemt. De afbraakwerken en afvalverwijdering zijn niet in de premie inbegrepen.