Onze expertise is waterdicht

5 opslagloodsen voor chemiebedrijf in Doel

5 varianthallen van Interloods zorgen voor 1.176 m² extra opslagruimte op heringerichte site

In Doel heeft chemiebedrijf Ashland Specialties Belgium aannemer VBG aangesteld om haar site volledig herin te richten. Het terrein van meer opslagruimte voorzien, is maar één van de onderdelen van het project. Om alvast op die vraag in te spelen, bestelde VBG – gespecialiseerd in de uitbouw van bedrijfsterreinen – prompt 4 varianthallen bij Interloods. Goed voor 1.176 m² extra opslagruimte bij Ashland Specialties Belgium.

VBG, dat deel uitmaakt van expert wegenbouwer Colas Belgium, is thuis in de uitvoering van industriële grondwerken en de aanleg van funderingen en verhardingen allerlei. Het hoeft dan ook geen betoog dat het de grond- en funderingswerken voor de varianthallen op de site van Ashland Specialties Belgium voor eigen rekening nam. De montage van de opslaghallen leverde Interloods op binnen een recordtijd van 18 werkdagen.

4 hallen geleverd, 1 bijbesteld

En die montagesnelheid – het resultaat van een vlekkeloze samenwerking tussen VBG en Interloods – stelde opdrachtgever Ashland Specialties Belgium tevreden. Zo tevreden dat die laatste nog voor het einde van de werken een vijfde hal bijbestelde. Opnieuw plaatste VBG de bestelling bij Interloods, voorzag het de grond- en funderingswerken ter plaatse zelf en stond Interloods in voor de montage van de hal.

Met 5 varianthallen die zo tegen een topsnelheid werden geplaatst, kan Ashland Specialties Belgium onverstoord verder werken aan de herinrichting van zijn site. En wel mét voldoende opslagruimte voorhanden.