Onze expertise is waterdicht

Industriële renovatie: kosten, premies en subsidies

Wat is de prijs voor een renovatie?


“Hoeveel kost de renovatie van een industrieel pand of magazijn?” Dat is een vaakgestelde vraag. Het antwoord hangt altijd af van de specifieke opdracht voor renovatie.

Interloods maakt graag een prijsvoorstel op maat voor uw renovatieproject.

Het is handig om vooraf zoveel mogelijk informatie te verzamelen, bijvoorbeeld:

  • Wat is de precieze opdracht voor de renovatie van uw gebouw?
  • Welke materialen zijn het best geschikt voor deze renovatie?
  • Is het nodig eerst asbest te verwijderen?
  • Is er isolatie nodig in het gebouw?
  • Welke timing plant u voor de renovatie?

Welk btw-tarief geldt voor renovaties van gebouwen?


Voor de renovatie van industriële gebouwen geldt altijd een btw-tarief van 21%. Woont u als particulier niet in het gebouw of is het niet rechtstreeks gekoppeld aan de woongelegenheid, hou dan rekening met de extra kosten door dat btw-tarief. Alleen als het te renoveren gebouw 100% als privéwoning wordt gebruikt en u dat kunt bewijzen, is het tarief van 6% van kracht.

 

Krijgt u subsidies voor asbestverwijdering en renovatie van gebouwen?


Voor de verwijdering van asbestplaten bestaat er geen specifieke premie of subsidie. Wel kent de Vlaamse Gemeenschap premies toe voor verschillende activiteiten die deel uitmaken van een renovatieproject.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de netbeheerder, bijvoorbeeld Fluvius, een premie aan te vragen voor de isolatie van uw gebouw. Hou er wel rekening mee dat isolatienormen erg streng zijn en de voorwaarden in Vlaanderen hoog liggen.

Om te voldoen aan die normen, gebruikt Interloods isolatiepanelen die 10 cm of dikker zijn. Hebt u een gebouw waar isolatie nodig is, bijvoorbeeld omdat er binnen altijd een gelijkmatige temperatuur moet zijn, vraag ons dan naar de mogelijkheden.

 

 

Enkele realisaties van onze industriële renovatie